$nbsp;

Hình ảnh thi tuyển đơn hàng chế biến thủy sản tại Liên Bang Nga.

Giới thiệu với các bạn công việc trước khi thi tuyển.

Đào tạo tay nghề trước khi thi tuyển.

Hướng dẫn các bạn trước khi thi tuyển.

Quay video thi tuyển.

Video thi tuyển