$nbsp;
31 tháng 8 lúc 9:31

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRẦN ANH.

Bộ phận tuyển dụng:

0867.111.460 – 0867.111.461 – 0867.111.462 – 0867.111.465 – 0867.111.466 – 0867.111.467 – 0989896.033

Bộ phận hồ sơ:

0246.663.9070

Bộ phận khiếu nại và cskh:

0246.663.9070

Trụ sở chính:

Tòa nhà Trần Anh – Đường Quang Trung – Thanh Trì – Hà Nội.

Fanpage: Https://www.facebook.com/trananhhv

Email: Info@trananhhv.com

Website: Http://trananhhv.com