$nbsp;

Thủ đô cũ của Bahrain cho đến năm 1932, Muhurraq là một thành phố trên đảo, nơi những hòn đảo nhân tạo Amwaj được xây dựng gần đây. Với mục đích tạo ra nhà ở, khách sạn và bãi biển, toàn bộ khu vực của Muharraq hiện có phần mở rộng hiện đại.

Thủ đô cũ của Bahrain cho đến năm 1932, Muhurraq là một thành phố trên đảo, nơi những hòn đảo nhân tạo Amwaj được xây dựng gần đây. Với mục đích tạo ra nhà ở, khách sạn và bãi biển, toàn bộ khu vực của Muharraq hiện có phần mở rộng hiện đại. Chợ truyền thống của thành phố, được gọi là một souq, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các loại thực phẩm truyền thống và hàng thủ công.